Biznes plus nauka to mix doskonały

Środa, 15 lipca 2015 (17:45)

Innowacyjna gospodarka, oparta na wiedzy, a nie niskich kosztach pracy czy surowcach naturalnych - to cel jaki stawia sobie cała Unia Europejska. Nie jest on łatwy do osiągnięcia, tym bardziej, że wymaga podejmowania ryzyka i przełamywania pewnych barier, również mentalnych.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Dlatego impulsem przyspieszającym pozytywne zmiany są Fundusze Europejskie. Na dofinansowanie mogą liczyć między innymi projekty, zakładające współpracę przedsiębiorców z naukowcami. Przez wiele lat grupy te w niewielkim stopniu się przenikały, zachowując wobec siebie spory dystans.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Ta izolacja powodowała, że wiele świetnych pomysłów naukowców kurzyło się na półkach i w szufladach, a większość przedsiębiorców rozwijała swoje firmy bazując na tradycyjnych rozwiązaniach, kopiowanych wraz z zakupem, nie zawsze najnowszych, technologii od firm zachodnich.

Tymczasem największe szanse na innowację, wyjście poza utarte ramy i zrobienie kroku milowego daje współpraca nauki z biznesem. Na szczęście klimat do takiej kooperacji z roku na rok jest coraz lepszy.

Kreują go między innymi instytucje otoczenia biznesu, takie jak parki i inkubatory technologiczne czy centra transferu technologii. - Potrzebna jest płaszczyzna, która skojarzy przedsiębiorców szukających ścieżek rozwiązań technologicznych z naukowcami i my ją z sukcesem tworzymy organizując cykliczne spotkania, warsztaty tematyczne a także udostępniając park techniczny do wspólnych prac nad nowymi produktami i technologiami - podkreśla Antoni Kopyto, Dyrektor ds. Organizacji Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Polsce działają obecnie:

Reklama

· 23 inkubatory technologiczne;

· 42 parki technologiczne;

· 41 centrów transferu technologii.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Z Funduszy Europejskich udzielane są również dotacje na konkretne projekty badawczo rozwojowe połączone z wdrożeniem wypracowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Instytucją udzielającą takiego wsparcia jest m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Aktualnie prowadzi nabór wniosków m.in. do działania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w którym dofinansowane jest prowadzenie prac nad wypracowaniem nowych produktów, usług procesów organizacyjnych a także inwestycje niezbędne do prowadzenia tych prac. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi tu 20 mln euro.

Mniejsze projekty tego typu mogą liczyć na wsparcie z programów regionalnych. W niektórych województwach, np. kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim czy zachodniopomorskim konkursy dotacji przewidziane są jeszcze w tym roku.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl