Bon szkoleniowy - nowy sposób kształcenia pracowników

Środa, 20 maja 2015 (16:30)

Czy dorośli Polacy naprawdę nie chcą się uczyć? Co może im pomóc w osiąganiu wyższych kwalifikacji, tak przecież niezbędnych na rynku pracy? Jednym ze sposobów jest dofinansowanie szkoleń pracowników unijnymi pieniędzmi w postaci bonu szkoleniowego.

Zdjęcie

Zmiany na niemałym rynku szkoleń i kursów ma ułatwić wprowadzenie tzw. bonu szkoleniowego /123RF/PICSEL
Zmiany na niemałym rynku szkoleń i kursów ma ułatwić wprowadzenie tzw. bonu szkoleniowego
/123RF/PICSEL

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach tzw. bilansu kapitału ludzkiego, do kontynuowania nauki przyznawało się w latach 2012-2013 ok. 35 proc. dorosłych obywateli naszego kraju. Sporą część tej grupy stanowili uczniowie, studenci, a także uczestnicy obowiązkowych szkoleń BHP i kursów przeciwpożarowych.

Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, że zdecydowana większość Polaków (65 proc.) w żaden sposób nie podnosiła swoich zawodowych kompetencji. Aż 39 proc. rodaków zadeklarowało, że nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach dokształcania.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Bon dla przedsiębiorcy, wiedza dla pracownika

Reklama

Pieniądze z Unii Europejskiej były w ostatniej dekadzie swoistą kroplówką wspierającą rosnący rynek usług szkoleniowych.

Najwięcej szkoleń związanych było z podnoszeniem tzw. kompetencji miękkich - dotyczących psychiki i umiejętności społecznych. Tymczasem przedsiębiorcy najchętniej wysyłaliby swoich pracowników na kursy podnoszące "kompetencje twarde" - konkretne umiejętności potrzebne w wykonywanej pracy.

Zmiany na niemałym rynku szkoleń i kursów ma ułatwić wprowadzenie tzw. bonu szkoleniowego. Przedsiębiorca będzie mógł za taki bon zakupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Dofinansowanie będzie oparte na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba będzie wychodziła od przedsiębiorcy, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować.

Czym jest bon szkoleniowy?

Najprościej mówiąc, bon szkoleniowy to narzędzie służące dofinansowaniu szkoleń pracowników unijnymi pieniędzmi. Bony przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Właściciel firmy, nabywając bon, płaci tylko połowę jego wartości. Pozostała część sfinansowana jest ze specjalnych, unijnych funduszy przeznaczonych dla MŚP. 

Jeden bon szkoleniowy odpowiadał będzie jednej godzinie szkoleniowej dla jednego pracownika. Po zakończeniu kursu otrzyma on specjalny certyfikat - rodzaj świadectwa potwierdzającego podniesienie zawodowych kompetencji.

Co ważne, przedsiębiorcy będą mogli wybierać szkolenia ze specjalnej, publicznej bazy. Ma to zagwarantować najwyższą jakość dokształcania.

Rejestr Usług Rozwojowych

Aby ułatwić firmom korzystanie z oferty szkoleń, stworzony zostanie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) - powszechnie dostępna baza firm szkoleniowych i proponowanych przez nie kursów. Wyszukanie odpowiedniej oferty w tej bazie, nie powinno być trudne.

RUR będzie otwarty na wszystkie usługi szkoleniowe - zarówno współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (np. przedsiębiorców).

W przypadku usług komercyjnych ich rejestracja w bazie będzie dobrowolna (dla firm szkoleniowych ma to być rodzaj reklamy). Jednak szkolenia, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, zostaną obligatoryjnie wpisane do RUR.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl