Bruksela pomoże w walce o czyste powietrze

Choć o zimie 2014/2015 zdążyliśmy już zapomnieć, miniony okres grzewczy spowodował wyraźny wzrost zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. Do tradycyjnie "brudnego" Krakowa oraz przemysłowych miast Górnego Śląska dołączyły w tym roku nawet niektóre polskie uzdrowiska!

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie są oprócz podwawelskiego grodu jeszcze np. Sosnowiec i Katowice, a największy problem to tzw. niska emisja, czyli szkodliwe gazy i pyły emitowane głównie przez stare piece węglowe oraz przestarzałe konstrukcyjne silniki samochodowe.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Nie tylko prawo...

Komisja Europejska postawiła Polsce ultimatum dotyczące czystości powietrza. Jeśli jego jakość się nie polepszy, Bruksela nałoży na nas kary finansowe. Zapłacimy wszyscy, czyli polscy podatnicy. Aby temu zaradzić, Sejm RP pracuje nad niezbędnymi zmianami ustaw, a polski rząd przyjmuje kolejne programy ochrony powietrza.

Reklama

Wszystkie prawne kroki nic jednak nie dadzą bez inwestycji w wymianę przestarzałych pieców węglowych na czystsze źródła ciepła, takie jak piece gazowe lub elektryczne. Metodą na zmniejszenie niskiej emisji jest także przyłączanie budynków do zmodernizowanych sieci ciepłowniczych.

Pomocą mogą być fundusze unijne na lata 2014-2020. Jednym z obecnych priorytetów wydatkowania tych pieniędzy jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Wsparcie w regionach...

Fundusze europejskie dzielone na poziomie regionalnym będą dofinansowywać wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych - spalających paliwa stałe, na nowe źródła ciepła - spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe (najprostsza będzie wymiana starych pieców węglowych na indywidualne kotły gazowe.

W części regionów naszego kraju możliwa będzie nawet wymiana pieców na paliwa stałe na nowocześniejsze, ale jedynie przy założeniu znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń.

Wnioskodawcami takich projektów będą gminy. To one przekazywać mają wsparcie odbiorcom końcowym, czyli mieszkańcom. Uwaga: gminy zostaną zobowiązane do egzekwowania wykonania obowiązku likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie pieca dofinansowanego z pieniędzy UE.

Aby zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i pyłów, fundusze regionalne wesprą także kompleksowe termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych np. przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ponadto możliwa będzie budowa i modernizacja źródeł pozyskania tzw. energii w skojarzeniu, czyli wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej - tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

... i w skali kraju

Na poziomie krajowym, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, dofinansowywana ma być poprawa efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców. Posłużą temu inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe. Ostatecznie nastąpi likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła i chłodu odnosić się będzie do obszarów posiadających wcześniej przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej oraz wynikających ze strategii ZIT miast wojewódzkich. Na dofinansowanie będą mogły liczyć przede wszystkim strefy, w których stężenie pyłu zawieszonego (określanego mianem PM10) jest szczególnie wysokie.

Wsparcie na terenie miast wojewódzkich i ich tzw. obszarów funkcjonalnych przewidziane jest dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

Miejmy nadzieję, że wszystkie przyznane Polsce środki finansowe na walkę o czystsze powietrze zostaną w pełni wykorzystane, przyczyniając się do poprawy warunków życia i lepszego zdrowia nas wszystkich.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl