E-usługi publiczne dla obywateli

Aby odbyć wizytę w urzędzie nie trzeba opuszczać własnego domu. Większość spraw można załatwić przez internet. E-administracja staje się coraz bardziej powszechna, a Polacy chętnie korzystają z takiego udogodnienia. Rekordy bije na przykład portal umożliwiający składanie deklaracji podatkowych - do końca 2014 roku system przyjął ponad 62 mln dokumentów.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

E-usługi publiczne dla społeczeństwa możemy podzielić na kilka kategorii tematycznych.

1. sprawy administracyjne i obywatelskie. Mieści się w niej serwis ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Pełni ona nadrzędną funkcję, umożliwiając załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet za pomocą profilu zaufanego.

Reklama

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

W serwisie dostępna jest lista wszystkich spraw, które można załatwić online poprzez ePUAP. Obywatele mogą m.in. weryfikować swoje dane osobowe poprzez numer PESEL, śledzić ważność dokumentów, np. dowodów osobistych czy praw jazdy. W serwisie sprawdzimy też wiele spraw związanych z pojazdami - można sprawdzić ich historię i potwierdzić właściciela a także historię i stan techniczny autobusu, np. turystycznego. On-line udostępniane są też usługi przydatne dla osób podróżujących bądź mieszkających za granicą.

2. usługi związane z ochroną zdrowia.

Należą do niej takie usługi, jak system, umożliwiający łatwe potwierdzenie prawa do leczenia w ramach ubezpieczenia w NFZ, zintegrowany Informator Pacjenta, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez NFZ a także Portal kolejkowy, dzięki któremu można sprawdzić, kiedy najszybciej można dostać się do lekarza lub szpitala.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

3. Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe. Jednym z elementów jest tu system do obsługi wywołań numeru 112. Drugi to Regionalny System Ostrzegania, czyli bezpłatna aplikacja mobilna zapewniająca informacje o zagrożeniach w telefonie komórkowym i telewizji publicznej

4. Zabezpieczenie społeczne - ubezpieczenia i świadczenia. Jednym z elementów jest tu Platforma Usług Elektronicznych ZUS, która umożliwia m.in. sprawdzenie informacji o składkach i należnych płatnościach. Drugi to serwis emp@tia, udostępniający informacje o świadczeniach socjalnych oraz dający możliwość składania niektórych wniosków online.

5. Rynek pracy, utrata i poszukiwanie pracy. W tej sekcji działają serwisy umożliwiające poszukiwanie pracy, ale także rozwijanie swoich kompetencji.

Są to:

· www.praca.gov.pl, umożliwia m.in. rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy, zgłaszanie oferty pracy i składanie oświadczeń.

· www.kwalifikacje.praca.gov.pl wyszukiwanie standardów klasyfikacji zawodowych, modułowych programów szkoleń oraz informacji o zawodach.

· http://psz.praca.gov.pl / wyszukiwanie i przeglądanie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

· www.ris.praca.gov.pl obsługa wniosków o wpis, aktualizację, wykreślenie oraz wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

· www.kraz.praca.gov.pl wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów wpisanych do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.

· https://prem.msz.gov.pl / umożliwia zgłoszenie się do pracy w organizacjach międzynarodowych oraz uzyskiwanie informacji o warunkach zatrudnienia, wolnych stanowiskach pracy, planowanych konkursach a także o ewentualnych szkoleniach przygotowujących do konkursów.

6. Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego.

W tej kategorii wymienić należy:

· Portal informacyjny GUS

· Portal Geostatystyczny

· Geoportal

· Polon

· Edustat

· pbn.nauka.gov.pl

· pol-index.opi.org.pl

· wybierzstudia.nauka.gov.pl

· osf.opi.org.pl

· System Informacji Oświatowej

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, w ramach programu Polska Cyfrowa realizowane będą kolejne projekty przenoszące świat urzędowy w wirtualną rzeczywistość.

Największą szansę na realizacje będą miały rozwiązania dotyczące:

· uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności,

· optymalizacji wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej,

· zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Pod względem zakresu tematycznego premiowane będą projekty wpisujące się w kluczowe obszary.:

· rynek pracy,

· ubezpieczenia i świadczenia społeczne,

· ochrona zdrowia,

· prowadzenie działalności gospodarczej,

· wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,

· prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych,

· nauka i szkolnictwo wyższe,

· podatki i cła,

· sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie,

· zamówienia publiczne,

· bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

Szczególne preferencje uzyskają również projekty przyczyniające się do:

· poprawy warunków otoczenia biznesu poprzez:

o   redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pojedynczy punkt kontaktowy, podatki i cła, ubieganie się o zamówienia publiczne, e-fakturowanie),

o   redukcję czasu i kosztów egzekwowania umów,

o   redukcję czasu i kosztów uzyskiwania pozwoleń na budowę,

· usprawnienie skuteczności administracji podatkowej i celnej,

· zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie aktywności zawodowej,

· poprawa efektywności kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl