Jak pomóc osobom wykluczonym

Mimo polepszającej się ogólnej stopy życia Polaków liczba osób żyjących w ubóstwie wciąż jest relatywnie wysoka. Poniżej progu uprawniającego do korzystania z pomocy socjalnej pozostaje 4,6 mln osób. Kim są ci ludzie? To samotne matki, dawni robotnicy, byli pracownicy PGR-ów, ludzie młodzi i słabo wykształceni, często uzależnieni od alkoholu, rzadziej od narkotyków. Ubóstwo dotyka całe rodziny i bardzo często przenosi się z pokolenia na pokolenie.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Z budżetu państwa na pomoc społeczną dla tej grupy rokrocznie przeznaczane jest ok. 5 mld złotych, z czego mniej więcej trzecią część stanowią różnego rodzaju zasiłki i zapomogi pieniężne. Pozostałe środki przeznaczane są na działalność instytucji szeroko rozumianej opieki społecznej oraz tzw. działania miękkie, opierające się m.in. na bezpośrednim kontakcie z potrzebującymi wsparcia. Ten ostatni rodzaj działań finansowany jest również z Funduszy Europejskich.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Dawanie wędki zamiast ryby może w tym kontekście zabrzmieć jak oklepany banał, jednak jest to jedyna znana metoda na wyciąganie ludzi z biedy. Ta wędka rozumiana jest dziś jednak znacznie szerzej niż tylko jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Bieda nie jest bowiem jedynie stanem ekonomicznym, ale przede wszystkim mentalnym. Ludzie pozostający od lat w ubóstwie, żyjący według wzorców przekazywanych z pokolenia na pokolenie, potrzebują pomocy psychologicznej i kompleksowych działań edukacyjnych.

Reklama

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Dlatego projekty finansowane z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowane do tej właśnie grupy, obejmują szeroki wachlarz działań. Począwszy od wsparcia psychologicznego, poprzez identyfikowanie mocnych stron, naukę właściwego wypowiadania i prezentowania się, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, aż po umożliwienie zdobycia umiejętności zawodowych dających szansę na zatrudnienie.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Aby umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego stosuje się subsydiowanie zatrudnienia, czyli  pokrycie części lub całości kosztów wynagrodzenia. Ma to zachęcać przedsiębiorców do poniesienia wysiłku praktycznego przyuczenia do pracy. Osoby, które na co dzień opiekują się dziećmi lub innymi członkami rodziny, mogą liczyć na pomoc w tym zakresie, dzięki czemu mają szansę brać udział w zajęciach edukacyjnych czy stażach zawodowych. Za udział w szkoleniach osoby długotrwale bezrobotne nie tylko nie muszą płacić, ale mają możliwość uzyskania stypendium w wysokości kilku złotych za godzinę.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl