Jak zdobyć środki z funduszy unijnych, czyli mail pod specjalnym nadzorem

Czwartek, 19 marca 2015 (12:33)

Każdy przedsiębiorca, prowadzący firmę wie, że o sukcesie decyduje przede wszystkim wprowadzanie na rynek nowych, wysokiej jakości produktów i usług. Istotne jest tutaj odpowiednie rozpoznanie potrzeb klientów, co nie jest prostą sprawą. Często wydaje nam się, że dokładnie wiemy, czego chcą nasi klienci czy użytkownicy. Niestety w praktyce okazuje się, że dany trend zmienił się zasadniczo. Podobnie wygląda to w przypadku projektów technologicznych - mimo naszej intuicji często okazuje się, że dane rozwiązanie nie może zostać zrealizowane ze względów technologicznych lub jest zbyt kosztowne. Działalność innowacyjna obarczona jest więc, ze swej natury, dużym ryzykiem. Czy jest możliwe zatem znalezienie źródła finansowania dla tego typu potrzeb?

Zdjęcie

Na projekt przebudowy poczty elektronicznej Interia otrzymała 2,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, fot. Adam Gąsiorski /INTERIA.PL
Na projekt przebudowy poczty elektronicznej Interia otrzymała 2,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, fot. Adam Gąsiorski
/INTERIA.PL
Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi !

Jakie działania dofinansowane z funduszy unijnych są wg Ciebie najbardziej potrzebne?

  • 6%
  • 20%
  • 27%
  • 47%
głosów: 3585

Jednym z działań, na które będzie można pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej w najbliższych latach, są właśnie działania innowacyjne. Rozwój naszych przedsiębiorstw jest istotny dla Unii, ponieważ pozwala zwiększyć konkurencyjność całej europejskiej gospodarki. Co to oznacza dla firm? Dzięki  funduszom unijnym, mogą one dofinansować koszty prac badawczych, ponoszonych w projekcie. Powala to na zwiększenie zakresu projektu oraz szybsze jego ukończenie, co często ma kluczowe znaczenie na rynku.

Z tej szansy postanowiła skorzystać Interia. Na projekt przebudowy poczty elektronicznej Interia otrzymała 2,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki temu wsparciu użytkownicy kont pocztowych otrzymali nowoczesną usługę. Portal zyskał zaś innowacyjne rozwiązanie technologiczne,  umożliwiające w prosty i szybki sposób reagowanie na zachodzące zmiany i dostosowywanie systemu do pojawiających się nowych trendów.

- Kiedy rozpoczynaliśmy przebudowę systemu pocztowego, mieliśmy już mocną pozycję na polskim rynku. Byliśmy przekonani, że z perspektywy technologicznej chcemy iść w dobrym kierunku. Pojawił się jednak problemem wysokich kosztów, wynikający ze skali prac i ryzyka związanego z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań - podkreśla odpowiedzialny za projekt Andrzej Litewka, dyrektor ds. rozwoju architektury aplikacji  w Interii.

Reklama

Wysokie koszty brały się m.in. z chęci zastosowania rozwiązań, których w takim przedsięwzięciu do tej pory nikt nie sprawdził. Konieczne więc było przeprowadzenia własnych badań i prac rozwojowych przed wdrożeniem systemów do produkcji.

- Pojawienie się funduszy unijnych potraktowaliśmy jako dużą szansę na uzyskanie jak najlepszych efektów. Projektując nowa pocztę postawiliśmy sobie za cel, aby tworzony system był elastyczny i łatwo skalowalny, a to wymuszało zastosowanie bardzo kosztownej  architektury wielowarstwowej - wyjaśnia Andrzej Litewka.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nowa architektura poczty stała się bardziej przejrzysta i otwarta na nowe funkcjonalności. Przez zwiększenie poufności, integralności i dostępności - znacząco podniesiony został standard bezpieczeństwa jej użytkowników.

Projekt zakładał zastosowanie wielostopniowych zabezpieczeń, co dodatkowo podniosło poziom bezpieczeństwa. Użytkownicy nowej poczty Interii mogą korzystać z zaawansowanych metod ochrony kryptograficznej dotyczącej danych osobowych czy np. haseł.

- Istotnym wydatkiem związanym z systemem pocztowym są koszty energii. Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło nam przeprowadzić badania we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był partnerem naszego projektu - uzupełnia Andrzej Litewka.

Zdjęcie

Projekt Interii zakładał zastosowanie wielostopniowych zabezpieczeń, co dodatkowo podniosło poziom bezpieczeństwa, fot. Adam Gąsiorski /INTERIA.PL
Projekt Interii zakładał zastosowanie wielostopniowych zabezpieczeń, co dodatkowo podniosło poziom bezpieczeństwa, fot. Adam Gąsiorski
/INTERIA.PL

W ramach projektu powstał "Klaster Energooszczędny" - zespół maszyn i oprogramowania sterującego, zdolny do włączenia i wyłączania poszczególnych komponentów systemu. Pozwala to oszczędzać energię elektryczną, a tym samym pośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

- Jako jedni z pierwszych w kraju rozpoczęliśmy produkcyjne wykorzystanie systemów bazujących na użyciu środowisk wirtualizowanych, co w szybkim czasie dało nam wymierne korzyści biznesowe. Doświadczenia z tego wykorzystywaliśmy już w innych naszych  usługach - zapewnia główny architekt systemów informatycznych Interii.

Prace badawcze nad nowym systemem pocztowym trwały dwa lata. Powstał prototyp systemu, integrujący wiedzę zdobytą na etapie badań. Przygotowano usługę dla użytkowników i przeprowadzono testy. Wdrożenie usługi wymagało znaczących nakładów inwestycyjnych. I tutaj także wykorzystano pieniądze z funduszy unijnych wspierających wdrożenia projektów badawczych.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka w wysokości prawie 2,7 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom udało się przeprowadzić komplet badań niezbędnych do uruchomienia nowej poczty. Zaplanowane na siedem lat działania udało się zrealizować w niemal o połowę krótszym czasie. W ramach projektu zatrudniono dodatkowych specjalistów, pracujących przy wdrożeniu usługi.

- Możliwość dofinansowania projektów z funduszy unijnych  służy wsparciu  praktycznej współpracy pomiędzy firmami i jednostkami naukowymi, co jest znakomitą szansą do sprawdzenia w praktyce wyników badań naukowych i z pewnością przyniesie wymierne efekty polskiej gospodarce - dowodzi Andrzej Litewka.

Podobne możliwości dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw pojawią się już wkrótce w ramach  Programu Inteligentny Rozwój oraz w programach regionalnych. Polscy przedsiębiorcy będą mieli szanse starać się o pieniądze zarówno na prace badawcze, związane z pozyskaniem czy też łączeniem wiedzy służącej do opracowania nowych produktów, jak i na wdrożenie wyników tych prac.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.