​Kolejne konkursy dla małych firm z ambicjami

Polskie firmy mają coraz więcej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Warunkiem jest innowacyjność projektów.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Właśnie ogłoszone zostały kolejne trzy konkursy dotacji w ramach programu krajowego Inteligentny Rozwój. Wspierane będą następujące typy projektów:

1. Medyczne innowacje

Źródło wsparcia: działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 

Reklama

Organizator konkursu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Termin składania wniosków: 01.09-01.10.2015

Budżet konkursu: 95 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 mln zł

Dla kogo: firmy i konsorcja firm

Na co: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w założenia agendy badawczo-rozwojowej przygotowanej na potrzeby branży medycznej - programu sektorowego INNOMED. Efekt badań powinien zostać wykorzystany w praktyce rynkowej.

2. Bony na innowacje

Źródło wsparcia: poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 

Organizator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin składania wniosków: 31.08-30.12.2015

Budżet konkursu: 46,1 mln zł

Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy

Na co: zakup usług polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą mogą być jednostki naukowe (np. jednostki organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze), których jakość pracy wysoko oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria naukowa A+, A albo B). Usługa powinna uwzględniać specyfikę danej firmy a projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

3. Badania z wdrożeniem

Źródło wsparcia: poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Organizator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Termin składania wniosków: 31.08-30.09.2015

Budżet konkursu: 500 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 mln zł

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co: wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie. Realizacja projektu ma doprowadzić do wprowadzenia na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi. Premiowana będzie wysoka innowacyjność projektu i opłacalność biznesowa wdrażanego rozwiązania. Preferencje przewidziano też dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne