Mama wraca do pracy. Unia jej w tym pomaga

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim to dla młodych mam często duże wyzwanie. Jeszcze trudniej jest wrócić do pracy po urlopie wychowawczym. I nie chodzi tu tylko o dobrą lub złą wolę pracodawcy, ale fakt, że w ciągu tak długiego okresu traci się część umiejętności i wypada z rytmu pracy.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Właśnie dlatego młode matki mogą liczyć na szczególne wsparcie w powrocie do pracy. Jest ono finansowane między innymi z Funduszy Europejskich. Z programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 kobietom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci oferowano m.in.:

  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej,
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia.

Reklama

Mogły one również liczyć na zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie opieki nad dziećmi oraz na stypendium w wysokości nie większej niż 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Oprócz działań mających na celu aktywizację zawodową, realizowano również projekty ułatwiające młodym matkom powrót do pracy w sposób pośredni. Dofinansowane było tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Jeżeli któryś z rodziców lub opiekunów wracał do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci, pokrywane były też koszty opieki nad dzieckiem do lat 3 w takich placówkach. Wsparcie mogło też być przyznawane w formie dofinansowania  usług dziennego opiekuna. Wszystko to zaowocowało powrotem na rynek pracy blisko 8,1 tys. osób.

Pomoc dla mam powracających do pracy finansowana będzie również z nowej puli środków unijnych na lata 2014-2020. Środki na ten cel będą w programach regionalnych. Osoby do 30 roku życia mogą skorzystać również ze wsparcia w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Wsparcie będzie udzielane przede wszystkim w formie:

· doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

· poradnictwa psychologicznego,

· pośrednictwa pracy,

· szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,

· staży, praktyk zawodowych,

· subsydiowania zatrudnienia, czyli pokrycia części lub całości kosztów wynagrodzenia,

· bonu na zasiedlenie, czyli dofinansowania kosztów związanych z przeprowadzką do innej miejscowości, w której udało się znaleźć pracę,

· wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym dla osób bezrobotnych. Młode mamy, które znalazły zatrudnienie będą mogły natomiast skorzystać z preferencyjnych pożyczek.  

Dodatkowo przewidziane zostało bezpośrednie wsparcie dla rodziców, którzy chcą powrócić na rynek pracy, ale z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem, nie mają takiej możliwości. Pokrywane będą koszty opieki nad dzieckiem. Nadal wspierane będzie również tworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach. Dzięki temu możliwe będzie równoległe objęcie tych osób działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej, które będą wspierały ich powrót do zatrudnienia.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30