Na pomoc NEETsom!

Środa, 17 czerwca 2015 (13:00)

Kwestia braku perspektyw na zatrudnienie u ludzi młodych jest dużym problemem, z którym musimy sobie poradzić najszybciej jak to tylko możliwe.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Niepełnosprawny Kamil przesiaduje całymi dniami przed komputerem, bo nie może znaleźć pracy. Krzysztof z maleńkiej osady w Bieszczadach, który przedwcześnie zakończył edukację, pracuje dorywczo przy zwózce drzew. Co ich łączy? Są młodzi, nie pracują i grozi im społeczna marginalizacja.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Kim jest NEET (NEET - ang. Not in Education, Employment or Training)? Osoba młoda, nie zatrudniona, nie ucząca się i nie uczestnicząca w żadnych szkoleniach czy stażach. W samym tylko 2013 roku do grona NEETsów, czyli młodych ludzi, którzy "nic nie robią", zaliczano w Polsce aż 560 tys. osób w wieku od 15 do 24 roku życia! NEET nie jest jedynie polską specyfiką. Ze zjawiskiem tym boryka się cała Europa. Dlatego na przeciwdziałanie mu została przeznaczona specjalna pula środków z Funduszy Europejskich. Rada Europejska postanowiła ustanowić Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jej budżet dla Europy wynosi 6 mld EUR.

Reklama

W Polsce w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na działania skierowane do ludzki młodych przeznaczono z pieniędzy unijnych 1,76 mld EUR z czego ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa dla młodych pochodzi ponad 504 mld EUR. Wsparcia osobom młodym udzielać będą między innymi urzędy pracy, które już przystąpiły do przygotowań w poszczególnych regionach. Pojawiły się również pierwsze możliwości wsparcia dla ludzi młodych m.in. w postaci szkoleń, staży, czy dofinansowania na założenie firmy. Informacje o nich można znaleźć w wyszukiwarce dotacji na stronie www.FunduszeEuropejskie.gov.pl. Swój udział będą też miały Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

W jaki sposób będą udzielały NEETsom pomocy?

Przede wszystkim poprzez umożliwienie im dostępu do szkoleń i staży, pomoc w znalezieniu pracy, a także wsparcie w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Młodzi, w wieku do 30. roku życia, mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, która będzie zgodna z ich kompetencjami i kwalifikacjami, a także na dostęp do różnego rodzaju porad w zakresie planowania rozwoju kariery czy zdobywania lub podnoszenia kompetencji poprzez udział w  szkoleniach, stażach czy praktykach. Oprócz tego stosowane będzie subsydiowanie ich zatrudnienia, doposażenie stanowiska czy refundację zakupu wyposażenia.

Dostępne będą również dotacje na utworzenie własnej firmy. Przewidziano też doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarcze oraz wsparcie pomostowe.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Jeżeli młody człowiek nie będzie w stanie znaleźć pracy w miejscu zamieszkania, bo np. pochodzi z niewielkiej miejscowości, wówczas może liczyć na pomoc związaną z dojazdem (np. poprzez finansowanie kosztów transportu) do miejsca pracy w innej miejscowości lub zapewnienie środków na przeprowadzkę. Ci, którzy nie skończyli szkół, uzyskają pomoc w kontynuacji edukacji lub przystąpieniu do odpowiednich egzaminów (np. matury). Dzięki tego typu przedsięwzięciom, szanse na znalezienie, a potem utrzymanie pracy przez młodych ludzi znacznie wzrosną. W przypadku osób niepełnosprawnych wsparcie będzie dodatkowo służyć niwelowaniu barier w poszukaniu pracy. Z Funduszy Europejskich finansowani będą np. asystenci dla osób niepełnosprawnych czy doposażenie stanowiska pracy i dopasowanie go do specyficznych potrzeb.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl