Pieniądze z UE na aktywizację młodych bezrobotnych

Czwartek, 5 marca 2015 (14:22)

Powiatowe Urzędy Pracy mogą już ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Środki powinny zostać przeznaczone na podniesienie aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP. Wnioski przyjmują Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP).

Zdjęcie

Z projektów będą mogli skorzystać ludzie w wieku 18-29 lat /AFP
Z projektów będą mogli skorzystać ludzie w wieku 18-29 lat
/AFP
Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi !

Jakie działania dofinansowane z funduszy unijnych są wg Ciebie najbardziej potrzebne?

  • 6%
  • 20%
  • 27%
  • 47%
głosów: 3585

Jako pierwszy nabór wniosków rozpoczął warszawski WUP. Dokumenty są przyjmowane od 2 do 18 marca. W przyszłym tygodniu (9-16 marzec) nabór będzie prowadził krakowski WUP.

Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski, z grupy tzw. młodzieży NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących i nie szkolących, skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP.

Kolejnym regionem, który uruchomi nabory, będzie świętokrzyskie. Wkrótce dołączą następne województwa.

Reklama

Projekty, mogące liczyć na dofinansowanie w ramach programu PO WER, to przede wszystkim staże, szkolenia i inne formy dokształcania się, które pomogą młodym ludziom w znalezieniu pracy. Chodzi o zdobycie niezbędnego doświadczenia lub przekwalifikowanie się - zgodnie z potrzebami pracodawców.

Pod uwagę będą brane oferty, które gwarantują zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną, też na minimum kwartał. Przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.

W ramach projektów będzie można również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Do osób bezrobotnych, ale nie zarejestrowanych w PUP, skierowana zostanie pomoc instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl