Pomoc zewnętrzna, czyli jak osiągnąć sukces w biznesie

Niedziela, 15 marca 2015 (15:14)

Na początku zawsze jest entuzjazm - przecież mamy tak dobry pomysł, że musi się udać! Niestety później przychodzi chłodna kalkulacja i pytanie: skąd wziąć pieniądze? Finansowe wsparcie rodziny i przyjaciół przestaje wystarczać, bank nie udzieli kredytu... Pozostaje liczyć na prywatny kapitał - aniołów biznesu albo fundusze venture capital. Kiedy jednak chętnych na takie pieniądze jest więcej niż dostępnych środków, konieczna staje się pomoc publiczna, w tym ta z funduszy unijnych.

Zdjęcie

Ważnym źródłem pozyskiwania środków były w minionych latach fundusze europejskie /AFP
Ważnym źródłem pozyskiwania środków były w minionych latach fundusze europejskie
/AFP
Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi !

Jakie działania dofinansowane z funduszy unijnych są wg Ciebie najbardziej potrzebne?

  • 6%
  • 20%
  • 27%
  • 47%
głosów: 3585

W 1996 roku studenci informatyki z Uniwersytetu Stanforda, Larry Page i Sergey Brin, rozpoczęli prace nad wyszukiwarką internetową. Ich pomysł nie wyszedłby jednak z dwóch pokoi w akademiku, gdyby prywatny inwestor - anioł biznesu - nie wyłożył na jeszcze niezarejestrowaną spółkę 100 tys. dolarów. Niestety i ta kwota okazała się być niewystarczającą.

Potężna pomoc przyszła od funduszy venture capital: Kleiner Perkins Caufield&Byers oraz Sequoia Capital, które za 20 proc. udziałów zainwestowały w przedsięwzięcie 25 mln dolarów. Dzisiaj wartość firmy Page'a i Brina to ok. 400 mld dolarów.

Finansowanie inwestycji na wczesnym etapie zawsze obarczone jest wysokim ryzykiem. Są szanse na osiągnięcie sukcesu, ale dużo większe bywa ryzyko porażki. Na tym etapie za względnie nieduże pieniądze można uzyskać - w przypadku powodzenia przedsięwzięcia - wysoką stopę zysku. W tym właśnie specjalizują się fundusze venture capital.

Reklama

Finansują one inwestycje poprzez zakup akcji lub udziałów w spółce. Dotyczy to głównie małych i średnich przedsiębiorstw, nienotowanych na giełdzie, a posiadających znaczący potencjał szybkiego rozwoju. To właśnie sprzedając akcje lub udziały firmy inwestor odzyskuje zainwestowany kapitał. Głównym źródłem zysków jest oczywiście przyrost wartości przedsiębiorstwa.

Pieniądze lokowane są zwykle w okresie średnio- lub długoterminowym - na tyle długim, by wspierana firma mogła zrealizować plany i zaistnieć na rynku. Fundusze są zainteresowane finansowaniem projektów innowacyjnych, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie boją się ryzyka i często wsparcie finansowe łączą z pomocą w zarządzaniu. Dla początkującej firmy ten rodzaj zaangażowania jest bardzo korzystny - nie wymaga spłaty kapitału i odsetek, a w pakiecie otrzymuje know-how.

Inwestycjami venture capital zajmują się wyspecjalizowane instytucje inwestycyjne (fundusze venture capital), osoby fizyczne (anioły biznesu) lub duże przedsiębiorstwa (korporacyjny venture capital). Są to instytucje prywatne nastawione na zysk. Dlaczego więc są również wspierane przez państwo i fundusze unijne?

Dzieje się tak za sprawą tzw. luki finansowej - sytuacji, kiedy mechanizmy rynkowe na rynku finansowym nie zapewniają środków na dobre, wartościowe projekty. Brak bowiem narzędzi finansowych wspierających opracowywanie nowych technologii - gdy prace nad projektem innowacyjnym wychodzą z etapu badań stosowanych (zwykle finansowanych ze środków publicznych), a jeszcze nie osiągnęły etapu produktu rynkowego - stanowi poważną barierę w rozwoju innowacyjności.

"Luka finansowa" może stać się "luką kapitałową", jeżeli dotyczy kapitału inwestowanego w udziały w firmie. W Polsce przedsiębiorcy chcieliby pozyskać od prywatnych inwestorów więcej kapitału w stosunku do  tego, który jest dostępny na rynku. Chętnych inwestorów nie ma jednak wielu - odstrasza ich wysokie ryzyko oraz koszty przygotowania i monitorowania nawet małego projektu.

Stara się temu zaradzić Krajowy Fundusz Kapitałowy, który tworzy wspólnie z inwestorami prywatnymi fundusze typu venture capital. W ten sposób dodatkowy udziałowiec uczestniczy w ryzyku i dostarcza pieniądze, które trafiają do firm potrzebujących środków na obiecujące przedsięwzięcia, a takich przecież Polska potrzebuje najbardziej.

Ważnym źródłem pozyskiwania środków były w minionych latach fundusze europejskie. Ponad  miliard  złotych wydano w ramach działania "Kapitał dla innowacji" Programu Innowacyjna Gospodarka, przeznaczonego na finansowanie działań ułatwiających pozyskiwanie środków dla nowych, ryzykownych inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym. Wspierano powstawanie nowych przedsiębiorstw typu spin off  (wydzielonych z jednostek akademickich i zajmujących się komercjalizacją wiedzy i technologii), a także fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

Inne działania polegały na aktywizowaniu rynku inwestorów prywatnych, poprzez tworzenie dogodnych warunków współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Krajowy Fundusz Kapitałowy, wykorzystując środki (316 mln zł) z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, inwestował w fundusze venture capital /private equity, które zasilały kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub innowacyjną - od tworzenia koncepcji (jeszcze przed powstaniem firmy), przez start, aż do ekspansji na rynki.

Dobry sposób na lokalne wykorzystanie funduszy europejskich znaleziono we Wrocławiu, gdzie Wrocławski Park Technologiczny utworzył Fundusz Discovery. W latach 2014 - 2015 ma on zainwestować ponad 10,5 mln zł w 14 projektów inwestycyjnych, wyłonionych spośród projektów zgłoszonych przez osoby zajmujące się pracami badawczo-rozwojowymi. Projekty przechodzą proces preinkubacji, a następnie inwestowane są w nie środki umożliwiające wejście na rynek.

Również w przyszłości  Fundusze Europejskie, wspólnie z funduszami kapitałowymi, będą wspierać tworzenie i rozwój innowacyjnych firm. Pieniądze trafią do przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, potrzebujących kapitału na działania związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych  oraz wdrożeniem innowacji: od uruchomienia produkcji przez rozpoczęcie świadczenia usług, aż po ekspansję na nowe rynki. Wyszukiwane w całym kraju innowacyjne pomysły będą weryfikowane przez fundusze  pod kątem jakości i możliwości ich komercjalizacji.

Środki pochodzące z  programów unijnych oraz środki własne funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych) będą wspólnie inwestowane w innowacyjne przedsiębiorstwa. Wspólne inwestycje wygenerują nakłady prywatne na finansowanie działalności innowacyjnej. Obecność partnerów komercyjnych zwiększy również znacząco szanse na sukces rynkowy finansowanego przedsięwzięcia - angażują oni przecież swoje (klientów) pieniądze.

Fundamentem rozwoju gospodarczego opartego na innowacjach są małe firmy tworzone przez kreatywnych właścicieli. W Polsce będzie ich coraz więcej, bowiem wsparcie finansowe na początku działalności pozwoli im przetrwać najtrudniejszy okres. Może któraś z nich powtórzy sukces firmy Google.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne