​Przymiarka do eksportu nie musi być kosztowna

Firmy, które przymierzają się do rozszerzenia działalności na skalę międzynarodową, mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Bez konieczności pisania projektów, składania wniosków i rozliczania dotacji, mają do dyspozycji bezpłatne usługi doradcze, informacyjne, a także liczne konferencje i spotkania match-makingowe.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Myśląc o wyjściu poza granice kraju w pierwszej kolejności warto odwiedzić portal eksporter.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Stanowi on bogatą bazę informacji dla przyszłych i obecnych eksporterów a jego powstanie i rozwój było i będzie finansowane z funduszy unijnych. Nie odchodząc od komputera można zrobić rundę po 150 krajach świata, zapoznając się z ich specyfiką ekonomiczną. Po wstępnym rozeznaniu można przejść do analizy 122 przewodników dla eksporterów. Każdy dotyczy innego kraju. Na portalu przedsiębiorcy znajdą również dane kontaktowe do organizacji wspierających wymianę handlową, izb gospodarczych oraz polskich ambasad, ich wydziałów Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów. Są tam też informacje na temat aktualnych form wsparcia dla eksporterów - zarówno dotacji bezpośrednich, jak i możliwości udziału w realizowanych aktualnie projektach, konferencjach, spotkaniach i wyjazdach.

Firmy, które określiły na mapie konkretny kierunek ekspansji i chciałyby dowiedzieć się więcej o wybranym kraju lub regionie, a także przeanalizować swoje szanse na zdobycie wymarzonego rynku, mogą skorzystać z usług Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera. Zostały one utworzone dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i są zlokalizowane we wszystkich miastach wojewódzkich.  Celem ich działalności jest tworzenie przyjaznych warunków dla podejmowania aktywności mikro i małych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz rozwój eksportu realizowanego przez mikro, małe i średnie firmy. Z usług COIE mogą też korzystać firmy duże. Oferują przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje i dostęp do informacji w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji poza granicami Polski, w tym również regulacji obowiązujących na rynku docelowym. Konsultanci pomagają też w wyszukiwaniu partnerów na rynkach zagranicznych. Do końca 2014 r. w całym kraju wyświadczonych zostało ponad 20 tys. usług tego typu, i będą one kontynuowane dzięki dofinansowaniu z nowej puli środków.

Reklama

Za pieniądze z Unii  - dostępne w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka - organizowane są też liczne konferencje i spotkania dla aktywnych eksporterów oraz firm dopiero zamierzające podjąć taką działalność. Część z nich ma charakter informacyjno-edukacyjny, a część stanowi swego rodzaju platformę do nawiązywania kontaktów biznesowych. W tych ostatnich biorą udział zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i zagraniczni - odbywający np. w naszym kraju misję gospodarczą. Informacje o takich spotkaniach są podawane m.in. na stronie portalu eksporter.gov.pl.

Firmy, które planują zaprezentować swoją ofertę podczas zagranicznych targów lub misji również mogą liczyć na unijne wsparcie, jako realizatorzy lub uczestnicy projektów proeksportowych.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne