​Rewitalizacja - nowa estetyka, nowe życie

Poniedziałek, 25 maja 2015 (13:34)

Rewitalizacja - to słowo zwykle kojarzy się z odnawianiem nadgryzionych przez ząb czasu części miasta. Jednak nie chodzi tu wyłącznie o przywrócenie im świetności estetycznej. W efekcie mądrej rewitalizacji zaniedbane i omijane szerokim łukiem zakątki zaczynają na nowo tętnić życiem.

Zdjęcie

Centrum Hewelianum w Gdańsku /INTERIA.PL
Centrum Hewelianum w Gdańsku
/INTERIA.PL

Stare kamienice przyciągają nowych lokatorów. Opustoszałe budynki pofabryczne przemieniają się w hotele, centra kultury czy lofty. Opuszczone i zarośnięte chaszczami tereny, stają się ulubionym miejscem rodzinnego wypoczynku. Ludność żyjąca dotychczas w zdewastowanych częściach miasta, miesza się z osobami, które odkrywają je w nowej odsłonie. Napływowi ludzi towarzyszy rozwój drobnej przedsiębiorczości - powstają punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

W Polsce nie brakuje miejsc, które wymagają natychmiastowej rewitalizacji. Centra niektórych miast, zamiast przyciągać zabytkową zabudową, bogatym życiem towarzyskim i kulturalnym, w wyniku zaniedbań przeistoczyły się w ruiny, będące enklawami biedy, wykluczenia i przestępczości. Dawne budynki poprzemysłowe świecą w wielu miejscach pustkami popadając w coraz większą ruinę i grożąc zawaleniem. A do tego dochodzą jeszcze tereny powojskowe.

Reklama

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Aby skoordynować projekty dotyczące rewitalizacji i nadać im właściwy kierunek opracowywany jest dokument pn. Narodowy Plan Rewitalizacji. Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano ok. 25 mld zł, z czego ok. 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, a ok. 3 mld ze środków budżetu państwa oraz budżetów samorządów. Swój wkład wniosą też gminy oraz podmioty prywatne, które włączą się w ten proces. Podstawowym założeniem wykorzystania tych środków jest to, aby odnowie budynków towarzyszyły działania związane z rozwojem społecznym, przeciwdziałaniem bezrobociu, rozwijaniem przedsiębiorczości, aktywizacją społeczną oraz zwiększeniem oferty edukacyjnej dla dzieci i szkoleniowej dla dorosłych. W rewitalizację będzie też zawsze włączana lokalna społeczność.

Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie tych środków Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspiera samorządy w opracowaniu programów rewitalizacji oraz wypracowaniu modeli jej prowadzenia na obszarach miejskich. Zorganizowany został konkurs dotacji pod tytułem: "Modelowa rewitalizacja miast", skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Do 1 czerwca gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą składać tzw. fiszki projektowe, przystępując w ten sposób do konkurencji o dofinansowanie projektów o wartości od 100 tys. zł do 5 mln zł. Wymagany wkład własny to 10 proc.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Ze względu na modelowy charakter przewidywanych efektów konkursu nie mniej ważne od opracowania samego programu jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród innych miast o podobnych uwarunkowaniach czy problemach związanych z procesami rewitalizacji oraz różnych grup społecznych. Bardzo ważne jest bowiem, aby w procesy rewitalizacji włączać społeczność lokalną, w tym również reprezentantów świata biznesu, kultury czy rekreacji, którzy mogą mieć istotny wpływ dla ostatecznego kształtu i efektów realizowanych przedsięwzięć.

 Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl