​Ruszyła lawina konkursów

Dotacje unijne z nowej puli ruszyły pełną parą. Z budżetu na lata 2014-2020 mamy do wykorzystania 82,5 mld euro. Większość dotacji przyznawana będzie w drodze konkursów. Chętni do realizacji projektów odpowiadających założeniom rozwoju kraju już teraz mogą składać wnioski o ich dofinansowanie w ramach pięciu programów krajowych lub jednego z szesnastu regionalnych.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Terminy naborów wniosków są publikowane na Portalu Funduszy Europejskich, a także na stronach instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych programów. Informacji na temat możliwości uzyskania unijnego wsparcia oraz zasad ubiegania się o nie udzielają bezpłatnie konsultanci w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, które są rozsiane w całej Polsce.

Treści programów zawierające opisy rodzaju przedsięwzięć, które mogą liczyć na wsparcie, dostępne są od wielu miesięcy. Od początku tego roku sukcesywnie publikowane są też uszczegółowienia programów, kryteria wyboru projektów, zasady ich dofinansowania czy listy kosztów kwalifikowanych.

Reklama

Monika Niewiadomska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Więcej na temat:fundusze unijne