Specjalizacja zwiększa szanse na sukces

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej, jako całości, jest stałe podnoszenie poziomu rozwoju gospodarczego. Największych szans na uzyskanie przewagi konkurencyjnej Europy w skali światowej upatruje się w innowacyjności. Stąd nacisk na wsparcie gospodarki opartej na wiedzy. Finanse na ten cel pochodzą w istotnym stopniu z Funduszy Europejskich, czyli środków wpłacanych do wspólnego budżetu przez poszczególne państwa członkowskie.

Zdjęcie

(zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL
(zdj. ilustracyjne)
/123RF/PICSEL

Wysokość wkładu zależy od kilku czynników i jest proporcjonalna do poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju. Tak uzbierana pula pieniędzy trafia z powrotem do członków Unii, jednak proporcje są już zupełnie inne. Środki są rozdzielane na nowo zgodnie z zasadą spójności, której podstawowym celem jest wyrównywanie różnic między najlepiej i najsłabiej rozwiniętymi krajami Unii. W związku z tym na największy zastrzyk finansowy mogą zawsze liczyć kraje najsłabiej rozwinięte, które uzyskują w ten sposób szansę na szybsze pokonanie dystansu dzielącego je od unijnej średniej. W ten sposób rośnie potencjał gospodarczy całego kontynentu.

Jednak logika przyznawania unijnych pieniędzy odwraca się, gdy chodzi o wybór konkretnych dziedzin i projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem. Aby zwiększyć szanse na rozwojowy krok milowy, wspierane są te dziedziny, w których dany region jest najlepszy i ma największy potencjał rozwojowy. Aby dobrze zidentyfikować mocne strony regionów Unia wymaga od państw członkowskich określenia tzw. inteligentnych specjalizacji - zarówno w skali krajowej, jak i, w przypadku Polski, poszczególnych województw.

Nie wystarczy więc już deklaracja, że dane państwo czy region chce wspierać z pieniędzy unijnych rozwój przedsiębiorstw i ich współpracy z naukowcami. Trzeba dodać do tego konkretne branże i dziedziny. Takie doprecyzowanie, co konkretnie będzie finansowane z Funduszy Europejskich, ma szansę przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, firmy mające największy potencjał będą rosły w siłę, przyczyniając się do rozwoju gospodarki całej Europy. Po drugie, koncentracja wsparcia dla konkretnej branży czy dziedziny na danym terenie będzie przyciągać nowe inwestycje i kreować rozwój wysokiej jakościowo drobnej przedsiębiorczości, powiązanej z dużym przemysłem.

Reklama

Kolejną zaletą jest łatwa identyfikacja regionów o podobnej specyfice na terenie Unii i nawiązywanie pomiędzy nimi współpracy na rzecz osiągania jeszcze lepszych efektów. W końcu - co ma duże znaczenie dla ubiegających się o unijne dotacje - firmy działające poza inteligentną specjalizacją danego regionu nie będą marnowały czasu i pieniędzy na przygotowanie wniosków, które nie mają szansy na dofinansowanie i skupią się na rozwoju w oparciu o środki własne oraz kredyty i pożyczki (które również staną się łatwiej dostępne dzięki funduszom unijnym).

Polska wskazała 19 inteligentnych specjalizacji krajowych. Są one podzielone na grupy tematyczne: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.  Również każde województwo określiło swoje mocne strony, wskazując je w regionalnych dokumentach strategicznych. Wskazane zostały przez władze regionów na podstawie konsultacji z miejscowymi naukowcami, przedsiębiorcami i ekspertami.

Niektóre z nich są bardzo specyficzne, powiązane ściśle z uwarunkowaniami Inne mają charakter bardziej uniwersalny i powtarzają się w większości województw, jak np. rozwój ICT i multimediów czy też energetyki bazującej m.in. na źródłach odnawialnych.

Odniesienia do inteligentnych specjalizacji pojawiają się również w uszczegółowieniach programów regionalnych i krajowych.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Monika Niewinowska

Zdjęcie

Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa /INTERIA.PL
Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa /INTERIA.PL
Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa
/INTERIA.PL

Zdjęcie

Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa /
Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa
/

Zdjęcie

Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa /INTERIA.PL
Jakie inteligentne specjalizacje wybrały województwa
/INTERIA.PL