Uczelnie techniczne coraz bliżej biznesu

Młodzi ludzie coraz chętniej wybierają studia na kierunkach technicznych i ścisłych. W zeszłym roku politechniki były najpopularniejszymi uczelniami wyższymi w kraju. To przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Jednak nie bez znaczenia są też doskonałe warunki studiowania - dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich polskie uczelnie weszły w XXI wiek.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Z Funduszy Europejskich przeznaczonych na lata 2007-2013 dofinansowana została budowa i rozbudowa budynków, campusów, laboratoriów dla studentów i doktorantów. Zakupiono najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny i dydaktyczny na najwyższym światowy poziomie. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauczania na kierunkach ścisłych pozwoli na wykształcenie odpowiedniej klasy specjalistów, których wiedza będzie niezbędna do rozwoju polskiej gospodarki.. Skalę przemian dobrze obrazują liczby. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dofinansowano 59 inwestycji szkół wyższych na łączną kwotę ponad 2,72 mld zł.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Z Programu Rozwój Polski Wschodniej  wsparcie otrzymały 22 uczelnie wyższe z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Łącznie przyznano im o 2,02 mld zł unijnego dofinansowania. Szkolnictwo wyższe zostało też wsparte z Regionalnych Programów Operacyjnych co pozwoliło na realizację setek kolejnych projektów.

Reklama

Wybierając uczelnię warto wziąć pod uwagę nie tylko ofertę edukacyjną, wyposażenie pracowni oraz wygląd budynków, ale również to, czy uczelnia współpracuje z biznesem. To dodatkowy bonus dla studentów - dzięki takiej współpracy mają szansę nie tylko na odbycie stażu zawodowego, ale również uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych służących opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowych produktów czy też wypracowaniu zmian procesowych wewnątrz firmy.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Współpraca może być bardzo daleko posunięta i obejmować nawet przygotowanie pracy dyplomowej dotyczącej konkretnych rozwiązań dla biznesu. Dla studentów jest to nie tylko szansa na ciekawsze studia i satysfakcję, że biorą udział w przedsięwzięciach znajdujących zastosowanie w praktyce, ale również na zaprezentowanie się potencjalnym pracodawcom. Najnowsze badania, przeprowadzone m.in. przez Instytut Inicjatyw Obywatelskich, pokazują bowiem wyraźnie, że samo ukończenie aktualnie modnego kierunku nie daje gwarancji zatrudnienia. Dla pracodawców niezmiennie najbardziej liczą się praktyczne kwalifikacje i choćby niewielkie doświadczenie zawodowe.

Z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 uczelnie wyższe będą mogły pozyskać fundusze na podniesieniu jakości polskiej nauki m.in. z programu Inteligentny Rozwój. Finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. Wspierane będą też działania służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R. Dodatkowo, finansowaniem objęta będzie infrastruktura badawczo-rozwojowa.

Na te wszystkie działania przeznaczono ponad 1,2 mld euro (co obecnie stanowi prawie 5 mld zł). Infrastruktura badawczo-rozwojowa sektora nauki wsparta będzie także z programów regionalnych.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11