Unia pomaga znaleźć pracę po pięćdziesiątce

Osobom po pięćdziesiątce dość trudno jest utrzymać pracę, a znalezienie nowej to duże wyzwanie. Panuje powszechna opinia, że brakuje im wiedzy o nowych technologiach, nie znają języków obcych. Tymczasem sami pięćdziesięciolatkowie postrzegają siebie jako ludzi w pełni sił - zarówno fizycznych, jak i intelektualnych.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Jako swoje największe atuty wskazują doświadczenie, ale jednocześnie otwartość na nowości. Dostrzegają u siebie również takie pozytywy jak cierpliwość, odporność psychiczną, rozwagę, rzetelność, uczciwość, honorowe postępowanie, wytrwałość, szacunek dla starszych i odpowiedzialność. Z kolei słabości chętnie pokonują, biorąc udział w szkoleniach i kursach. Wszystkie te cechy - mimo wciąż widocznych oporów - coraz bardziej doceniane są przez pracodawców i rekruterów.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Potwierdzają to badania GUS, wg których w 2014 roku odsetek zatrudnionych osób w wieku 55-64 wynosił ponad 40 proc, czyli o ponad 14 punktów procentowych więcej niż w roku 2004, gdy pracowała niespełna jedna trzecia osób w tym wieku. Łatwiej jest im również znaleźć nową pracę. Niemały wpływ na tą poprawę ma realizacja działań finansowanych z Funduszy Europejskich, które wspierają osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia na rynku pracy.

Reklama

Osoby 50+ są jedną z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie na aktywizację takich osób, pozostających bez pracy, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczono dotychczas ok. 13,1 mld zł.  Dzięki temu udostępnione zostały im m.in. szkolenia, zatrudnienie subsydiowane oraz pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Ze wsparcia skorzystało dotychczas 476,6 tys. osób w wieku 55-64 lata. Ponad 191,2 tys. ukończyło udział w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej, a ponad 24,3 tys. otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie dla osób powyżej 50 roku życia będzie realizowane z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, w ramach programów regionalnych. Zostanie dla nich przygotowana szeroka oferta aktywizacyjna, która pomoże powrócić do pracy lub założyć własną działalność gospodarczą. Dokładny wachlarz narzędzi i instrumentów dostępnych w danym województwie określają poszczególne programy regionalne. Wśród form pomocy znajdą się m.in:

  • szkolenia służące zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności,
  • staże i praktyki mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego,
  • subsydiowanie zatrudnienia stanowiące element zachęty dla przedsiębiorców,
  • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pośrednictwo pracy,
  • wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe.

Realizowane będą również działania edukacyjne dla pracujących osób starszych mających trudności z dostosowaniem się do wymogów zmieniającej się gospodarki, np. w postaci szkoleń i kursów pozwalających na nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Przedsięwzięcia w ramach programów regionalnych będą uwzględniać również możliwość przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kompetencji do wykonywania prac uwzględniających ich umiejętności i stan zdrowia.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Ze środków EFS współfinansowane będą także działania z zakresu zdrowego i aktywnego starzenia się. Będą się one koncentrować na:

  • poprawie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji medycznej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy (działania w tym zakresie będą realizowane zarówno z programów regionalnych jak i krajowego programu Wiedza Edukacja Rozwój);
  • poprawie efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, co będzie możliwe dzięki działaniom projakościowym w podmiotach leczniczych (Wiedza Edukacja Rozwój);
  • rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju (Wiedza Edukacja Rozwój).

Monika Niewinowska

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl