Unijne wsparcie dla ponad 100 tys. żłobków i przedszkoli

Wtorek, 14 lipca 2015 (07:25)

Sposób spędzania dzieciństwa może zadecydować o sukcesach i porażkach dorosłego już człowieka. To właśnie w pierwszych kilku latach życia kształtują się umiejętności funkcjonowania w grupie, radzenia sobie z pokonywaniem przeszkód, panowania nad emocjami czy w końcu rywalizacji. Klarują się indywidualne predyspozycje i talenty. Małe dzieci chłoną też jak gąbka nową wiedzę, w tym słownictwo - zarówno w języku polskim, jak i obcym.

Zdjęcie

(zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL
(zdj. ilustracyjne)
/123RF/PICSEL

Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić maluchom dostęp do wszechstronnej edukacji, którą zapewniają żłobki i przedszkola. Łatwo powiedzieć - pomyśleli teraz pewnie rodzice najmłodszego pokolenia Polaków. Zdobycie miejsca w takiej placówce często bywa prawdziwym wyzwaniem. Z roku na rok sytuacja się jednak poprawia, między innymi za sprawą unijnego dofinansowania. 

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

W ciągu ostatnich siedmiu lat dotację uzyskało ok. 85,5 tys. z nich. Kolejnych ok. 110 tys. miejsc opieki nad dziećmi  powstanie dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, a 160 tys. przedszkolaków objętych zostanie dodatkowymi zajęciami. Zarezerwowano na ten cel ok. 686 mln euro.

Reklama

Dotacje przyznawane będą zarówno na inwestycje umożliwiające uruchomienie lub rozbudowę placówki opieki nad dziećmi, jak i na urozmaicanie i podnoszenie atrakcyjności edukacyjnej zajęć dla najmłodszych. Mogą się o nie starać zarówno jednostki publiczne, jak i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy osoby indywidualne prowadzące taką działalność. Środki są w programach regionalnych.

W poszczególnych województwach zakres wsparcia znacząco się różni, dlatego bardzo ważne, z punktu widzenia ubiegających się o dofinansowanie, jest zapoznanie się z właściwym programem i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania dofinansowania można też uzyskać bezpłatnie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Wspólna dla całej Polski jest zasada, że obowiązkowym wynikiem wykorzystania dotacji musi być utworzenie nowych miejsc dla dzieci - nawet jeżeli wsparcie dotyczy głównie wprowadzenia zajęć dodatkowych, a nie rozbudowy ośrodka. 

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

W przypadku dofinansowania zajęć edukacyjnych wymagane jest również, aby rozwijały one tzw. kompetencje kluczowe, w tym matematyczne oraz porozumiewanie się w językach obcych, rozbudzały kreatywność i innowacyjność oraz umiejętności społeczne. Dodatkowo możliwe jest wsparcie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, specjalistycznych np.: logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych oraz gimnastyki korekcyjnej.

Jeżeli chodzi o dotacje związane z budową i rozbudową placówki, różnice w regionach są bardzo duże, jednak na podstawie doświadczeń z poprzednich lat można wskazać główne rodzaje wydatków:

1. Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń,

2. Wyposażenie placówki,

3. Zarządzanie i koszty pośrednie,

4. Bieżące funkcjonowanie nowego miejsca w pierwszych miesiącach

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Monika Niewinowska