Wydamy euro, zarobimy na czasie

Środa, 22 lipca 2015 (21:00)

Dopiero kiedy stoimy w korku albo kiedy nasz pociąg się spóźnia, zaczynamy doceniać wartość czasu i to, jak wielkie znaczenie mają dla codziennego życia dobre drogi i sprawny transport.

Zdjęcie

Przykładem pozytywnej zmiany może być droga ekspresowa S3 /ZOFIA I MAREK BAZAK  /East News
Przykładem pozytywnej zmiany może być droga ekspresowa S3
/ZOFIA I MAREK BAZAK /East News

Trudno policzyć, ile nasza gospodarka traci z powodu niekompletnej i niedrożnej sieci tras drogowych i kolejowych. Strata czasu, większe koszty dowozu, wydłużone trasy dla przewoźników, to problemy, które mamy w znacznym stopniu rozwiązać dzięki wykorzystaniu środków unijnych na poprawę komunikacji w Polsce.

Polska bardziej dostępna

Ze środków europejskich na lata 2007-2013 dokonano w Polsce modernizacji wielu strategicznych szlaków kolejowych. Pozwoliło to skrócić czas przejazdu między Warszawą a największymi miastami. Równolegle modernizowane i budowane były połączenia drogowe między najważniejszymi ośrodkami miejskimi. Dzięki temu na wielu trasach podróżujemy już szybciej i bezpieczniej.

Reklama

Drogi ekspresowe i autostrady z miejscami obsługi podróżnych i parkingami, oraz nowe obwodnice miast zbudowane na drogach krajowych i wojewódzkich znacznie przyspieszyły codzienne dojazdy do pracy i transport towarów samochodami ciężarowymi. Przykładem pozytywnej zmiany może być droga ekspresowa S3 w kierunku Szczecina i Świnoujścia, którą wykorzystują mieszkańcy południowej Polski udający się nad morze.

Włączenie Polski do sieci międzynarodowych korytarzy komunikacyjnych otwiera możliwości rozwoju polskich firm i dostęp do rynków europejskich. Stało się tak między innymi dzięki oddaniu ważnego, nie tylko dla Górnego Śląska, odcinka autostrady A1 od Pyrzowic do Sośnicy i dalej - do granicy z Czechami koło Ostrawy.

W układzie wschód - zachód ważna była kontynuacja budowy autostrady A4 z Rzeszowa do Korczowej. To właśnie A4 będzie pierwszą autostradą, która połączy nasze granice - zachodnią i wschodnią - od Niemiec po Ukrainę.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Szybciej i bez korków

W latach 2014-2020, w przypadku dużych miast i otaczających je mniejszych miejscowości, kluczowe znaczenie będzie miało odblokowanie ulic i zachęcenie tysięcy pasażerów dojeżdżających do pracy, do szkoły czy na zakupy, by wybrali pewne, wygodne i tańsze środki transportu - kolej lub komunikację miejską, a najlepiej połączenie obydwu tych środków publicznego transportu.

Dla turystów z Polski i z zagranicy, ale również dla mieszkańców terenów podgórskich w Małopolsce, szansą na niezawodne, szybsze i tańsze przejazdy będzie budowa nowej linii kolejowej z podkrakowskiego Podłęża do Mszany Dolnej, gdzie skrót do rejonów górskich zostanie włączony do planowanej do modernizacji linii Chabówka - Nowy Sącz - Słowacja. Tylko w ten sposób możliwe jest rozładowanie korków, szczególnie w sezonach turystycznych, na górskich drogach.

Ułatwienie dojazdu na Podhale, Sądecczyznę i na Słowację ożywi ruch turystyczny i ułatwi działalność gospodarczą, dla której szybki transport jest jednym z warunków powodzenia. Powstaną również nowe miejsca  pracy - najpierw podczas budowy, a później w trakcie eksploatacji tej sieci połączeń kolejowych i drogowych.

W priorytety wzmacniania transportu publicznego wpisują się również plany rozwoju połączeń aglomeracyjnych. Przykładem może być powiązanie portów lotniczych w Krakowie-Balicach i Katowicach-Pyrzowicach połączeniami kolejowymi z centrami miast.

Coraz więcej jest także projektów koordynacji inwestycji samorządowych i kolejowych ukierunkowanych na tworzenie systemów "Parkuj i jedź", czyli budowanie strzeżonych parkingów i miejsc postojowych (np. dla rowerów) przy dworcach kolejowych i pętlach komunikacji miejskiej na obrzeżach miast lub w okolicznych miejscowościach. Dzięki temu mieszkańcy z odleglejszych miejscowości, zamiast co dzień tracić czas w korkach, będą szybciej i taniej dojeżdżać do pracy i do szkół.

Bez "wąskich gardeł"

W wyniku inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach w wielu miejscach udało się wykonać długie odcinki linii kolejowych i dróg, ale nadal na wielu korytarzach komunikacyjnych jest wiele "wąskich gardeł". Najbliższe siedem lat upłynie między innymi pod znakiem ich likwidacji, co powinno zaowocować uzyskaniem pełnego efektu szybkiego przejazdu, bez spowolnień w ruchu. Tak będzie się dziać zarówno na kolei, jak i na drogach.

Na inwestycje kolejowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidziano w latach 2014-2020 kwotę niemal 5 mld euro. Efektem będzie m.in. przebudowa lub modernizacja 625 km tras. Dla zobrazowania tych planów: 625 km to odcinek nieco dłuższy od samochodowej trasy z Cieszyna do Gdańska.

Ponieważ rola transportu samochodowego rośnie w świecie systematycznie, także w dostępnych dla Polski programach europejskich na lata 2014-2020 - zarówno w programach regionalnych, jak i w krajowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - nakłady na drogi będą stanowiły gros wydatków publicznych.

Duże nadzieje wiążą kierowcy z modernizacją "ekspresówki" S7 o układzie północ-południe, odsuniętej na wschód od autostrady A1, łączącej Gdańsk z Warszawą, zaś stolicę z Krakowem i Podhalem. Tu w planach jest sfinalizowanie odcinka z Warszawy do Gdańska (do 2021 roku) oraz kolejny odcinek "zakopianki" - między Lubniem a Rabką.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Dla infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju północno-wschodniej części Mazowsza i Podlasia fundamentalne znaczenie będzie miało dokończenie przebudowy międzynarodowej trasy z południa Polski, przez Warszawę, w kierunku Litwy i Białorusi.

Na odcinku od Radziejowic do Białegostoku do 2018 roku planuje się doprowadzenie trasy S8 do parametrów drogi ekspresowej, co skróci czasy przejazdu wewnątrz kraju, ale równocześnie podniesie atrakcyjność S8 dla ruchu tranzytowego osobowego i towarowego w kierunku krajów bałtyckich, Białorusi i Rosji.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego na S8 z Warszawy to niejedyna korzyść dla stolicy wynikająca z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dla ruchu miejskiego najważniejszą inwestycją będzie oczywiście kontynuacja budowy II linii metra, co usprawni przemieszczanie się pasażerów w kierunku wschód - zachód.

POIŚ, jako jeden z priorytetów istotnych dla wszystkich dużych miast, zakłada wzmocnienie transportu publicznego, między innymi poprzez większe zakupy tramwajów i autobusów, ale tylko tych, które są bardziej przyjazne środowisku naturalnemu (hybrydowych, elektrycznych, napędzanych wodorem, a także innych, pod warunkiem spełniania co najmniej normy EURO 6).

Wsparcie dla Polski Wschodniej

Podobnie jak w przeszłości, także w kolejnych latach dodatkowe fundusze unijne zaadresowano do pięciu województw w ramach Programu Polska Wschodnia. Skorzystają z nich województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko- mazurskie.

Znaczna część środków przeznaczona zostanie na projekty transportowe, w tym na budowę ekologicznych sieci zintegrowanego transportu miejskiego. Możliwe będzie wsparcie transportu miejskiego i infrastruktury drogowej w miastach wojewódzkich wschodniej Polski i w ich obszarach funkcjonalnych, na co przeznaczonych zostanie 916 mln euro.

Z tej puli środków przewoźnicy (np. spółki świadczące usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej i koleje) uzyskać będą mogli wsparcie na zakup niskoemisyjnych pojazdów i na dworce przesiadkowe integrujące różne środki lokomocji (np. kolej i transport miejski albo komunikację indywidualną z transportem publicznym w systemie "Parkuj i jedź").

Na rozwój połączeń kolejowych zarezerwowano 330 mln euro - jako dofinansowanie do zakupów taboru i inwestycji w infrastrukturę.

Miasta i ich okolice

Ponieważ transport publiczny kumuluje się głównie w dużych miastach i ich okolicach, środki na jego unowocześnienie w programach regionalnych wydzielone są w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

ZIT-y pozwolą miastom i otaczającym je gminom  wspólnie ustalić priorytety i kluczowe inwestycje dla obszarów, na którym działają. Dzięki temu łatwiej będzie decydować, co jest najbardziej potrzebne  mieszkańcom w najbliższych latach i na co przeznaczyć pieniądze w pierwszej kolejności.

Dodatkowy atut dla Polski

Skala przedsięwzięć transportowych w całym kraju w najbliższych latach z pewnością zmieni dotychczasowy wizerunek podróżowania po Polsce, a nasze szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe staną się konkurencyjne dla innych połączeń w Europie. Efektem powinien być nie tylko lepszy komfort życia i przemieszczania się wewnątrz kraju, ale również wzrost atrakcyjności gospodarczej i stabilny rozwój różnych sektorów. Nasze położenie w środku Europy stanie się atutem Polski - spójnej komunikacyjnie nie tylko wewnętrznie, ale w znacznie większym stopniu zintegrowanej z siecią transportową sąsiadów.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl