Zielona Europa? UE wciąż wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii

Piątek, 5 czerwca 2015 (15:08)

Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice - oto nasz niechlubny wkład do pierwszej dziesiątki najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej (w 2014 roku). Powietrze w aglomeracjach na południu Polski należy do najbardziej zanieczyszczonych na całym kontynencie. W uzdrowieniu tej sytuacji mają pomóc m.in. pieniądze z UE.

Zdjęcie

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdj. ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Stężenie toksycznych substancji, takich jak pył zawieszony i benzopiren, przekracza w wymienionych miastach dopuszczalne normy nawet kilkunastokrotnie. Dlatego Komisja Europejska po raz kolejny upomniała nasz kraj.

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

liczba zdjęć: 23

Poprawie czystości powietrza mogą służyć inwestycje w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, o których głośno zrobiło się za sprawą budzącej wiele emocji ustawy, uchwalonej przez nasz parlament.

Reklama

Słońce i wiatr coraz popularniejsze

W latach 2007-2013 Unia Europejska hojnie wspierała proekologiczne inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wielu polskich przedsiębiorców i prywatnych inwestorów postawiło m.in. na wiatr, słońce i spalanie biomasy. Szczególnie popularne stało się np. dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych (panele słoneczne).

Doskonałym przykładem wykorzystania unijnych pieniędzy może być gmina Gołcza w woj. małopolskim. W ramach środków unijnych dofinansowano tam zakup i instalację zestawów solarnych na 250 prywatnych domach oraz powietrznych pomp ciepła w 3 budynkach gminnych.

Nie tylko samorządy - pośrednicząc w finansowaniu zakupu i montażu systemów w prywatnych domach - postawiły na fotowoltaikę. Słonecznymi odnawialnymi źródłami energii (OZE) zainteresowali się także przedsiębiorcy.

Do tej pory polskie firmy zrealizowały ponad 400 inwestycji w systemy solarne. Najbardziej aktywni byli biznesmeni z woj. lubelskiego. W tym regionie zakończono niemal 25 proc. wszystkich fotowoltaicznych projektów.

7 cudów Funduszy Europejskich

liczba zdjęć: 30

Czas na nowe projekty

W kolejnej unijnej perspektywie finansowej (do 2020 roku) na wsparcie będą mogli liczyć przede wszystkim przedsiębiorcy. UE postanowiła dotować firmy (małe i większe), które zdecydują się zainwestować w OZE i wykorzystywać ekologicznie wytworzoną energię na własny użytek. Istotę obecnego unijnego wsparcia dla OZE można opisać krótkim stwierdzeniem: "Wykorzystaj wytworzoną energię na własne potrzeby, podnosząc efektywność energetyczną swojej firmy"!

Do wspierania inwestycji posłużą cztery linie finansowania. Z dwóch pierwszych (program Infrastruktura i Środowisko oraz szesnaście Programów Regionalnych) pochodzić będą bezzwrotne dotacje, ale też wsparcie pozadotacyjne, takie jak preferencyjne pożyczki czy gwarancje bankowe. Uzupełnieniem mają być refundacje części poniesionych kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotowane pożyczki z NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Program Infrastruktura i Środowisko posłuży finansowaniu budowy elektrowni wodnych, wiatrowych, fotowoltaicznych i geotermalnych o większych mocach. Inwestycje o mniejszych mocach będą wspierane z funduszy Programów Regionalnych.

Na dofinansowanie mogą liczyć nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa - pieniądze trafią także do samorządów zdecydowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Na dotacje i pożyczki będą mogły liczyć także szkoły wyższe i placówki naukowe.

Rewitalizacja - Nowe cuda w Polsce

liczba zdjęć: 11

Batalia o czyste powietrze

UE od lat zwraca szczególną uwagę na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Firmy, które w nowych wnioskach o unijne wsparcie wykażą wpływ inwestycji w OZE na redukcję CO2, będą miały większe szanse na dotacje i pożyczki.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl